kệ rượu

Không tìm thấy sản phẩm nào

kệ rượu gỗ thông , sồi trong phòng khách giúp tạo ấn tượng ban đầu cho các khách mời, kệ rượu gỗ thông đẹp lại là chất xúc tác thắt chặt mối quan hệ làm việc . Sản phẩm được phun 3 lớp chống ẩm mốc mối mọt